Tvá pravidla

Jak ti pomůže SEBEPOZNÁNÍ?

Jak můžeme žít smysluplný život a  dosahovat našich snů?
 
Začněme poznávat sami sebe – svou osobnost, svou duši, své nitro.
Ptejme se na důležité otázky, začněme zkoumat náš vliv na naše okolí a zjistěme jaké místo vlastně zaujímáme ve světě.
 

Co to vlastně je sebepoznávání? – Jedná se o schopnost vidět sám sebe co nejobjektivněji.

Co všechno zahrnuje sebepoznání?

Tři části navzájem propojené:

1) Kdo jsme my
2) Jak nás vidí ostatní?
3) Jaké je naše místo v tomto životě a světě?
 

Zahrnuje to naše dovednosti, schopnosti, vědomosti, zkušenosti,
postoje, hodnoty, cíle, normy, ale také naši osobnost.
Jak se vidíme my i jak nás vidí ostatní.
Jak a čím ovlivňujeme náš svět a jak svět ovlivňuje nás.

Proč tohle všechno máme zjišťovat?

Sebepoznání je nezbytné pro seberozvoj.
Abychom se mohli dále rozvíjet, musíme nejdříve zjistit jaké jsou naše
zdroje, naše mezery, slabá místa i silné stránky.

Naučíme se vyzvednou naše klady a naopak pracovat s našimi zápornými stránkami. Tak rozvíjet naši osobnost ve všech směrech.

Podle výzkumů dobré sebepoznání vede ke spokojenějšímu životu a větší kreativitě.

Skvělým krokem, jak můžete začít,  je Manuál Jak na změny – kterou si stáhněte ZDARMA ZDE.

 

Přejít nahoru